Aanmeldformulier aspirant lidmaatschap

Persoonsgegevens
Kalender 
Mijn NBPO account
Kies hier alvast zelf de inloggegevens voor jouw NBPO-account voor de Ledenadministratie. Dit account wordt pas geactiveerd zodra je als lid bent toegelaten. Bewaar deze gegevens goed!
Maak hier je eigen wachtwoord.
Voer het wachtwoord hieronder nogmaals in om het wachtwoord te bevestigen.
Bedrijfsgegevens
Opleiding en ervaring
Professionele en persoonlijke ontwikkeling
Motivatie
Geef hier aan van wie of hoe je met ons in aanraking bent gekomen
Beroepscode

Ik verklaar als aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers:

 • het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
 • informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met uitzondering van de situaties waarin:
  • de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat;
  • ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring;
  • zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen;
 • het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
 • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.
Verklaring van Waarheid

Ik verklaar dat de gegevens in dit aanvraagformulier naar waarheid zijn ingevuld en dat ook de bijlagen die ik aanlever de werkelijkheid weergeven. Tevens verklaar ik:

 • in aanleg te beschikken over de noodzakelijke vaardigheden, competenties en kennis zoals beschreven in het basisprofiel Professional Organizer;
 • te voldoen aan de eisen voor het volledige lidmaatschap;
 • bereid te zijn zich in te zetten voor de vereniging en op collegiale wijze samen te werken met de andere leden;
 • zich te conformeren aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging alsmede de Beroepscode.
Kalender 
Bijlagen
(indien van toepassing)
(niet ouder dan 1 jaar)
Sluiten